BEBOERBEVÆGELSEN I FSB

Vi arbejder for, at det er os, der bor i fsb, der skal bestemme i fsb.


På det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 20. november anbefaler vi at stemme nej til mistillid til Ditte, Jean og Tobias.


Disse tre dedikerede personer har gjort en stor indsats for at bevare de 42 handicapegnede rækkehuse på Langhusvej i Tingbjerg. De har desuden sendt det nødvendige brev, der kan indlede forhandlingerne med kommunen, som de er blevet udpeget til at stå for som vores repræsentanter, som fsb's forhandlingsudvalg.

VORES ARBEJDE

HØR OM ARBEJDET

FOR AT BEVARE ALLES

HJEM

 Jean fortæller om Bispeparkens syn

på bevarelsen af de 42 handicapegnede hjem i Tingbjerg 

og situationen i repræsentantskabet

og bestyrelsen i fsb


HJEMMESIDE
BEBOERDEMOKRATI
ÅBENHEDLAD OS TAGE EN SNAK


Afsnit

 
 
 
 
 

VI STØTTER

Vi støtter åbne digitale formøder til organisationsbestyrelsesmødern.